Gwarancja

Gwarancja na system centralnego odkurzania HouseVac jest ważna tylko dla pierwotnego właściciela i nie podlega przeniesieniu. Poniższa gwarancja obejmuje poszczególne elementy składowe produktu. Korzystanie z energii elektrycznej o innych parametrach niż zalecana w instrukcji urządzenia i / lub jakiekolwiek naprawy wykonane przez osoby inne niż autoryzowany serwis spowodują unieważnienie niniejszej gwarancji. Gwarancja zostanie również unieważniona, jeśli system i / lub jego akcesoria były używane na mokrych powierzchniach. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie zastosowań domowych i nie obejmuje komercyjnego ani przemysłowego użytkowania produktu. HouseVac nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji użytkowania produktu. Działania gwarancyjne będą podejmowane tylko w przypadku posiadania dowodu zakupu oraz potwierdzenia (np. faktury) wykonania instalacji przez wykwalifikowanego elektryka.

  • Jednostka centralna oraz silnik i moduł elektroniczny – 10 lat

Producent wymieni wszystkie wadliwe części korpusu odkurzacza centralnego, obudowy i pojemnika na kurz, o ile są one używane w normalnych warunkach i prawidłowo konserwowane, zgodnie z instrukcją obsługi jednostki centralnej. Producent naprawi lub wymieni uszkodzony silnik lub moduł elektroniczny jednostki centralnej odkurzacza przez pierwsze dziesięć (10) lat od daty zakupu, jeśli będzie używany w normalnych warunkach i prawidłowo konserwowany zgodnie z instrukcją obsługi jednostki napędowej.

  • Akcesoria- 2 lata

Na wady produkcyjne w akcesoriach do sprzątania takich jak: ssawki, szczotki, rury, węże elastyczne, itp.  używane w sposób prawidłowy i w normalnych warunkach udzielamy dwuletniej gwarancji liczonej od daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia włosia, turbiny, rolek, kółek, łożysk, itp. wynikających z prawidłowego użytkowania.

Obowiązują określone warunki: filtr stały należy wymieniać co 2 lata, a jednorazowe worki należy wymieniać co najmniej dwa razy w roku. Szczegóły dostępne są w instrukcji obsługi urządzenia.

Serwis

Proszę przysłać e-maila na adres: admin[at]housevac.eu lub wypełnić formularz na stronie:  https://housevac.eu/pl/kontakt